Občianske združenie ŠPORTOVÝ KLUB NEPOČUJÚCICH DETÍ

Občianske združenie Športový klub nepočujúcich detí so sídlom v Prešove vzniklo v roku 1999. Účelom jeho vzniku bolo, aby aj ťažko zdravotne postihnuté nepočujúce deti dokázali žiť plnohodnotným životom, zmysluplne využívali svoj voľný čas.

Občianske združenie organizuje rôzne športové aktivity, pri ktorých si nepočujúce deti merajú sily nielen navzájom medzi sebou, ale aj so svojimi počujúcimi rovesníkmi. Popri športovom majstrovstve tu dominuje aj myšlienka humanity, rešpektovania sa, nadväzovania nových kontaktov a priateľstvá. Je to zároveň aj jedna z foriem boja proti užívaniu drog a ostatných omamných látok.

Činnosť občianskeho združenia nemá iba regionálny rozmer, ale už aj celosvetový. Potvrdzuje to organizovanie medzinárodného halového futbalového turnaja nepočujúcich žiakov do 16 rokov, ktorý sa uskutočňuje v Prešove od roku 1993.

Na doterajších devätnástich ročníkoch sa na ňom zúčastnilo 26 krajín, medzi nimi aj USA (West Hartford - Connecticut), Afrika: Alžírsko, Ázia: Azerbajdžan, Kazachstan, Uzbekistan a Izrael.

V záujme šťastného detstva našich ťažko zdravotne postihnutých nepočujúcich detí budeme v našich aktivitách pokračovať a rozširovať ich.

Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám v našom úsilí akoukoľvek formou pomáhajú.

Pokiaľ máte zmysel pre existenciu takýchto neziskových organizácii a cítite potrebu podpory našim aktivitám, ktorých oblasti uvádzame vyššie, Váš šľachetný čin môžete prejaviť v rôznych formách. Prioritnou je však finančná podpora. Napríklad poukázanie 2% z Vašej dane v prospech OZSKND.