Medzinárodný halový turnaj v minifutbale nepočujúcich žiakov do 16 rokov

Medzinárodný turnaj v minifutbale nepočujúcich žiakov do 16 rokov sa uskutočňuje pravidelne od roku 1993. Toto športové podujatie je jediné svojho druhu na svete.

Podstatnou myšlienkou organizovania tejto jedinečnej športovej akcie bolo okrem preukázania športového majstrovstva aj stretnutie nepočujúcich detí z čo najväčšieho počtu krajín sveta. Je to jedna z mála príležitosti reprezentovať svoju krajinu, propagovať jej prírodné bohatstvá, život ľudí a pod.

Akú dôležitosť má tento medzinárodný turnaj v minifutbale v nepočujúcich žiakov do 16 rokov je vidieť aj z toho, že na jeho organizovaní sa podieľa Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Slovenský zväz sluchovo postihnutých, do roku 2002 Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých v Prešove a Občianske združenie Športový klub nepočujúcich detí. Okrem týchto inštitúcií veľký podiel na úspešnom priebehu futbalového turnaja majú aj Mestský úrad v Prešove – odbor školstva a telesnej kultúry, Prešovský VEČERNÍK a Slovenský zväz nepočujúcich športovcov.

Na doterajších devätnástich ročníkoch sa zúčastnilo týchto 26 krajín:
Alžírsko (Alžír), Azerbajdžan (Baku), Belgicko (Lokeren), Bielorusko (Minsk), Bulharsko (Sofia), Česká republika (výber), Dánsko (Aalborg), Estónsko (Tallin), Chorvátsko (Záhreb), Izrael (Haifa), Kazachstan (Almaty), Kuvajt (Kuvajt), Litva (Kaunas), Lotyšsko (Riga), Macedónsko (Bitola), Maďarsko (Debrecén, Kaposvár, Vác), Poľsko (Przemysl, Bydgoszcz), Rakúsko (Graz), Rumunsko (Bukurešť, Craiova, Vaslui), Rusko (Moskva, Rostov n/D, Belgorod), Saudská Arábia (Rijád), Slovensko (výber), Slovinsko (Ľubľana), Ukrajina (Dnepropetrovsk, Charkov, Kyjev, Užhorod), USA (West Hartfort - Connectitut), Uzbekistan (Taškent).

Záujem zúčastniť sa na tomto významnom športovom podujatí prejavujú už aj ďalšie krajiny sveta.

Všetkých medzi nami radi privítame!